Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena

Šiemet minime 80 metų nuo 1941 m. birželį prasidėjusių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą bei kitas atšiaurias vietoves, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Radviliškio Vaižganto progimnazijos 5-6 klasių mokiniai per istorijos pamokas (mokytoja A. Krasuckienė) kalbėjo apie lietuvių tremtinių išgyvenimą Sibire, apie sugrįžimą iš tremties, lagerių, panaudojant buvusių tremtinių ir politinių kalinių prisiminimus, o per technologijų pamokas (mokytoja I. Lukoševičienė) karpė karpinius, klijavo, gamino atvirukus su „Gyvybės medžio“ simboliu. Medis simbolizuoja gyvybę. Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai kaip tie medžiai, yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai.

Atvirukai įteikti Radviliškio politinių kalinių ir tremtinių narių atstovei Stasei Janušonienei. Budėkime, prisiminkime, minėkime!

Aušra Krasuckienė, istorijos mokytoja metodininkė

Skip to content