Pamoka – popietė su rašytoja Ieva Simonaityte

Pamoka – popietė su rašytoja Ieva Simonaityte

Gegužės 24 d. septintokai ir jų literatūros mokytojos paminėjo Ievos Simonaitytės, vienos žinomiausių Mažosios Lietuvos kūrėjų, gimimo 125-ąsias metines. Moksleiviai paruošė kūrybinius darbus apie Mažąją Lietuvą, to krašto tarmes ir papročius, tautinius rūbus ir šventes, karingąją Ievą (Ėvę), gynusią lietuviškumą ir gentainius Klaipėdos krašte, jos kūrinių reikšmingumą. Mokiniai skaitė kūrinių  ištraukas. Pamoka buvo aktuali, svarbi ir informatyvi.

.                                                                                             D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Skip to content