Mokytojų  metodinė- praktinė konferencija ,, Savivaldus mokymas(is)”

Mokytojų metodinė- praktinė konferencija ,, Savivaldus mokymas(is)”

2023 m. gegužės 17dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje įvyko mokytojų  metodinė- praktinė konferencija ,, Savivaldus mokymas(is). Mokytojų praktinė konferencija organizuota įgyvendinant Radviliškio Vaižganto progimnazijos Kokybės krepšelio veiklas.

Konferencijoje 13 mokytojų pristatė pranešimus įvairiomis temomis apie savivaldų mokymą(si): ,,Savivaldus mokymas(is) priešmokykliniame amžiuje“, ,, Savivaldžiai, aktyviai ir naudingai“, ,,Savivaldus mokymas(is). Tiriamoji veikla“,  ,,Kas padeda vesti link savivaldumo?“, ,,Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės savivaldžiam mokymui(si),  ,,Savivaldus mokymas(is) klasės auklėtojo darbe“ ir kt. Pranešimuose atkreiptas dėmesys, kad savivaldus mokymas(is) leidžia vaikui pačiam būti atsakingam už savo mokymo(si) procesą, mokėjimas mokytis ir savivaldaus mokymo(si) konceptai yra susiję ir papildo vienas kitą, į savivaldų mokymą(si) tikslinga įtraukti ir tėvus, organizuojant savildų ugymą(si) iš anksto aptarti vertinimo kriterijus ir t.t.

Visus konfererencijos dalyvius pasveikino  Vaižganto progimnazijos direktorė Nijolė Krušienė.

Tikimasi, kad ši mokytojų konferencija taps tradicija ir bus tęsiama ateityje.

Radviliškio Vaižganto progimnazijos administracija

Skip to content